ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΠΗΛΙΟΣ-ΓΚΕΝΕΡΑΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκπρόσωπος: Δημήτριος Γκενεράλης

Διεύθυνση:
Λεωφ. Συγγρού 12, 117 42 Αθήνα

Τηλ: 210 3239800
Fax: 210 3239801

Email: mail@apgp.eu

Website: www.ap-lawoffice.de/gr/

Print Friendly, PDF & Email