ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκπρόσωπος: Σταύρος Κουμεντάκης

Διεύθυνση:
Μητροπόλεως 45, 546 23 Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 278084
Fax: 2310 226496

Email: info@klaw.gr

Website: www.koumentakislaw.gr

Print Friendly, PDF & Email