ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΠΙΜΠΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ – ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκπρόσωπος: Άννα Παπαδημητριου-Τσάτσου

Διεύθυνση:
Σίνα 30, 106 72 Αθήνα

Τηλ: 210 3617443, 210 3635137
Fax: 210 3629353

Email: info@papadimitrioulawoffice.gr

Website: papadimitrioulawoffice.gr

Print Friendly, PDF & Email