ΤΣΙΧΡΙΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Εκπρόσωπος: Άγγελος Τσιχριντζής

Διεύθυνση:
Γρηγορίου Αυξεντίου 1, 145 62 Κηφισιά

Τηλ: 210 6777990
Fax: 210 6777494

Email: central@tsichlaw.gr

Website: www.scientialegis.com

Print Friendly, PDF & Email