ΑΘ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ-ΑΓ.ΚΑΪΤΕΖΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΔΙΚΗΓ. ΕΤΑΙΡΙΑ – LEX ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ®

Εκπρόσωπος: Αθανάσιος Γεωργιάδης

Διεύθυνση:
Βασ. Ηρακλείου 26, 546 24 Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 273484
Fax: 2310 273987

E-mail: info@lex-lawfirm.gr

Website: www.lex-lawfirm.gr

Print Friendly, PDF & Email