ΑΠΑΛΑΓΑΚΗ – ΚΩΣΤΗΣ – ΤΟΜΠΑΪΔΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , “AKTIUS ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ”

Εκπρόσωποι: Δημήτριος Κωστής / Ηλίας Τομπαΐδης
Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 35, 54626 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 530315
Fax: 2310 282297
Email: aktius@aktius.gr
Website: www.aktius.gr

ΑΜΔΣΘ 090031

Print Friendly, PDF & Email