ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ & ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Εκπρόσωπος: Σταύρος Α. Γεωργιάδης

Διεύθυνση:
Χατζηκωνσταντή 18, 115 24 Αθήνα

Τηλ: 210 6930960
Fax:

Website: www.georgiades.com

Print Friendly, PDF & Email