ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκπρόσωπος: Αργύρης Αργυριάδης

Διεύθυνση:
Δωδεκανήσου 10Α, 546 25 Θεσσαλονίκη

Tηλ: 2310 536488
Fax: 2310.514524

Email: argy@alf.gr

Website: www.alf.gr

Print Friendly, PDF & Email