ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ – ΓΡΙΒΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ – ΓΡΙΒΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επωνυμία ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ – ΓΡΙΒΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εκπρόσωποι Θεόδωρος Ασπρογέρακας – Γρίβας
Διεύθυνση: Πλαπούτα 50, 114 73 Αθήνα
Τηλ: 210 8230020
Fax: 210 8237818
Email: info@asprogerakas.gr

Website: www.asprogerakas.gr

ΑΜΔΣΑ 80825

Print Friendly, PDF & Email