Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκπρόσωποι Ευάγγελος Πετρόπουλος
Διεύθυνση: Ζαΐμη 48, 10683 Αθήνα
Τηλ: 210 8222717
Fax: 210 8222787
Email: lawfirm@apetropoulos.eu

Website: www.aggelospetropoulos.gr

ΑΜΔΣΑ 80134

Print Friendly, PDF & Email