ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΑΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΑΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκπρόσωποι: Βασιλική Τσιατά
Διεύθυνση: Σίνα 19 & Σκουφά, 106 72 Αθήνα
Τηλ: 210 3612148-168, 2103619838
Fax:
Email: info@vtslaw.com

Website: www.vtslaw.com

ΑΜΔΣΑ 80799

Print Friendly, PDF & Email