ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επωνυμία ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εκπρόσωποι Νικόλαος Γερασίμου
Διεύθυνση: Μαυροκορδάτου 14, 185 38 Πειραιάς
Τηλ: 210 4285722
Fax: 210 4285659
Email: info@gerassimou.gr

Website: www.gerassimou.gr/

ΑΜΔΣΠ 30051

Print Friendly, PDF & Email