ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκπρόσωπος: Γεώργιος Γερωνυμάκης

Διεύθυνση:
Λεωφ. Συγγρού 371, 175 64 Π.Φάληρο

Τηλ: 210 9483300
Fax: 210 9483308

Email: law@geronymakis.com

Website: www.geronymakis.com

Print Friendly, PDF & Email