Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ – Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Εκπρόσωπος: Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος

Διεύθυνση:
Ομήρου 8, 105 64 Αθήνα

Τηλ.:210 3221112
Fax : 210 3256160

E-mail: adhoc@otenet.gr

Website: www.alexandropoulos-economidou.gr

Print Friendly, PDF & Email