Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ – Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Εκπρόσωπος: Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος

Διεύθυνση:
Ομήρου 8, 105 64 Αθήνα

Τηλ.:210 3221112
Fax : 210 3256160

E-mail:info@alfaomikron.gr

Website: www.alfaomikron.gr

Print Friendly, PDF & Email