Γ.Ι.Μ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκπρόσωπος: Ιωάννης Μανουσάκης

Διεύθυνση:
Λεωφ. Αλεξάνδρας 122, 114 71 Αθήνα

Τηλ.: 210 3302421
Fax:  210 3843495

Website:

 

 

Print Friendly, PDF & Email