Γ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Επωνυμία Γ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Εκπρόσωποι Γεώργιος Λεβέντης, Άννα Λεβέντη
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 35Α , 166 73 Βούλα
Τηλ: 210 9657406 / 210 3601418
Fax: 210 9658368
Email: law@profleventis.gr / annaleventi@hotmail.com

Website: www.profgleventis.gr

ΑΜΔΣΠ 30005

Print Friendly, PDF & Email