ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Εκπρόσωπος: Αλέξανδρος Δημάκης

Διεύθυνση:
Ασκληπιού 7, 106 79 Αθήνα

Τηλ.: 210 3647640
Φαξ: 210 3638181

Email: info@dimakis.gr

Website: www.dimakis.gr

Print Friendly, PDF & Email