ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΘΕΟΔΩΡΑΣ Ζ. ΝΕΝΔΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΘΕΟΔΩΡΑΣ Ζ. ΝΕΝΔΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Εκπρόσωποι Δημήτριος Ι. Βακαλόπουλος
Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 27Α, 11523, Αθήνα
Τηλ: 210 642 4540, 210 642 4541
Fax: 210 642 4542
Email: athens@dvlawfirm.gr

Website: www.dvlawfirm.gr

ΑΜΔΣΑ 80772

Print Friendly, PDF & Email