ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος («ΣΔΕΕ»), σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού του Συνδέσμου μας, κατά τη Συνεδρίαση της 16.01.2014 αποφάσισε τη λειτουργία των ακολούθων Επιτροπών:

Φορολογική Επιτροπή

Αρμόδια για την παρακολούθηση φορολογικών θεμάτων τόσο αυτών που αφορούν τις δικηγορικές εταιρείες όσο και γενικότερα την εξέλιξη της φορολογικής νομοθεσίας.

 

Κατεβάστε το αρχείο: Φορολογική επιτροπή σύνθεση 2020-2022

Επιτροπή Δεοντολογίας

Αρμόδια για τη σύνταξη Κανονισμού Δεοντολογίας, που θα κληθούν να αποδεχθούν τα μέλη του Συνδέσμου.

 

Κατεβάστε το αρχείο: «Αρχές Δεοντολογίας του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος»

Κατεβάστε το αρχείο: «Αιτιολόγηση Αρχών Δεοντολογίας ΣΔΕΕ»

 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: κος Αντώνης Χατζηϊωάννου  (Αναπληρωτής του Λεωνίδα Γεωργόπουλου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κος Νίκος Φραγκάκης

Print Friendly, PDF & Email