ΖΑΧΟΣ Δ. – ΠΑΠΑΜΙΜΙΚΟΣ Α. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (RHETOR LAW FIRM)

Εκπρόσωπος: Δημήτριος Ζάχος

Διεύθυνση:
Μητροπόλεως 10, 546 25 Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 235622
Fax: 2310 229485

Email: info@rhetor.gr

Website: www.rhetor.gr

Print Friendly, PDF & Email