ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Θ. ΚΟΝΤΑΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκπρόσωπος: Θρασύβουλος Κονταξής

Διεύθυνση:
Λ. Αλεξάνδρας 126, 114 71 Αθήνα

Τηλ: 210 6461100
Fax: 210 6470497

Email: secretariat@kontaxis-lawoffice.gr

Website: www.kontaxis-lawoffice.gr

Print Friendly, PDF & Email