ΙΑΣΩΝ ΣΚΟΥΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκπρόσωπος: Θεόδωρος Σκουζός

Διεύθυνση:
Ακαδημίας 43, 106 72 Αθήνα

Τηλ: 210 3633243
Fax: 210 3633461

E-mail: mail@taxlaw.gr

Website: www.taxlaw.gr

Print Friendly, PDF & Email