Ι. ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκπρόσωπος: Ιωάννης Χαρακτινιώτης

Διεύθυνση:
Μέρλιν 10, 106 71 Αθήνα

Τηλ: 210 3613269
Fax: 210 3615453

Email: info@charaktiniotis.gr

Website: www.charaktiniotis.gr

Print Friendly, PDF & Email