ΚΡΕΜΑΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκπρόσωπος: Κωνσταντίνος Κρεμαλής

Διεύθυνση:
Κυρίλλου Λουκάρεως 35, 114 75, Αθήνα

Τηλ: 210 6431387
Fax: 210 6460313

Email: kkremalis@kremalis.gr

Website: www.kremalis.gr

Print Friendly, PDF & Email