Κ. Α. ΜΙΝΤΖΗΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Εκπρόσωπος: Κώστας Μίντζηρας

Διεύθυνση:
Ηρακλείτου 5, 106 73 Αθήνα

Τηλ: 210 3390630
Fax:

Website: www.kmlaw.gr

Print Friendly, PDF & Email