ΜΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – SCIENTIA LEGIS

Εκπρόσωπος: Νικόλαος Μαργαρόπουλος

Διεύθυνση:
Λεωφ. Νίκης 61, 546 22 Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 553602
Fax: 211 2686834

Email: LawOffices@margaropoulos.com

Website: www.margaropoulos.com

Print Friendly, PDF & Email