ΜΑΡΙΝΟΣ – ΚΑΤΣΑΣ – ΛΙΑΣΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Εκπρόσωπος: Μιχάλης Μαρίνος

Διεύθυνση:
Βουλής 31-33, 105 57 Αθήνα

Τηλ: 210 3600680
Fax: 210 3252410

Ε-mail: office1@mklpartners.gr

Website: www.mklpartners.gr

Print Friendly, PDF & Email