ΜΕΝΤΗΣ-ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΝΤΗΣ-ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκπρόσωποι Γεώργιος Μεντής
Διεύθυνση: Ομήρου 41, 10672 Αθήνα
Τηλ: 210 3641611
Fax: 210 3641671
Email:  georgiosmentis@menslaw.gr

Website:
ΑΜΔΣΑ 80510

Print Friendly, PDF & Email