ΜΙΚΡΟΥ-ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Εκπρόσωπος: Ξανθίππη Μικρού 

Διεύθυνση:
Πλαπούτα 37 & Ψαλίδα, 114 73 Αθήνα

Τηλ. 210 8233040
Fax: 210 8233004

Email: info@mikrou-klidaras.gr

Website:

Print Friendly, PDF & Email