ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΑΡΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Εκπρόσωπος: Κωστής Μπακόπουλος 

Διεύθυνση:
Αλωπεκής 11, 106 75 Αθήνα

Τηλ.: 210 7299287
Fax.: 210 7294975

Email: kb@bklaw.gr

Website: bklaw.gr/

Print Friendly, PDF & Email