ΜΠΑΧΑΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Εκπρόσωπος: Μάριος Μπαχάς

Διεύθυνση:
Φιλελλήνων 26, 105 58 Αθήνα

Τηλ: 210 3318170
Fax: 210 3318171

E-mail: law-firm@bahagram.com

Website: www.bahagram.com

Print Friendly, PDF & Email