Ναούμ – Τζιάτα & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Ναούμ – Τζιάτα & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Εκπρόσωπος: Ευσταθία Ναούμ
Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 17Β (7ος όροφος), 546 26 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 511014
Fax: 2310 533256
Email: info@naoumlawfirm.com
Website: www.naoumlawfirm.com

ΑΜΔΣΘ 90086

Print Friendly, PDF & Email