ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ, ΤΑΤΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκπρόσωπος: Λουκάς Ρούφος

Διεύθυνση:
Πλ.Φιλικής Εταιρείας 15, 106 73 Αθήνα

Τηλ: 210 7206900
Fax: 210 7231462

E-mail: mail@pptlegal.gr

Website: www.pptlegal.gr

Print Friendly, PDF & Email