ΠΟΛΙΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκπρόσωπος: Ευάγγελος Πολίτης

Διεύθυνση:
Σόλωνος 14, 106 73 Αθήνα

Τηλ: 210 7297252
Fax: 210 7251144

Email: vpolitis@politispartners.gr
Website: www.politispartners.gr

Print Friendly, PDF & Email