ΣΕΛΕΚΟΣ-ΓΚΟΥΣΚΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκπρόσωπος: Αγγέλικα Γκούσκου

Διεύθυνση:
Σκουφά 5-7, 106 73 Αθήνα

Τηλ.: 210 7256523
Fax.: 210 7256697

Email: info@selekos-gouskou.gr

Website: www.selekos-gouskou.gr

Print Friendly, PDF & Email