ΣΕΪΣΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Εκπρόσωπος: Εμμανουήλ Σεϊσόγλου

Διεύθυνση:
Ακαδημίας 17 & Βουκουρεστίου, 10671 Αθήνα

Τηλ: 210 3389845
Fax: 210 3389846

Email: mail@spplaw.gr

Website: www.spplaw.gr

Print Friendly, PDF & Email