ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επωνυμία ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εκπρόσωποι Γεώργιος Σκορίνης
Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 67, 185 36 Πειραιάς
Τηλ: 210 4181818
Fax: 210 4181822
Email: mail@scorinis.gr

Website: www.scorinis.gr

ΑΜΔΣΠ 30012

Print Friendly, PDF & Email