ΤΣΑΝΤΙΝΗΣ – ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΣΑΝΤΙΝΗΣ – ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επωνυμία ΤΣΑΝΤΙΝΗΣ – ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εκπρόσωποι Σπυρίδων Κ. Τσαντίνης, Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου
Διεύθυνση: Ηροδότου 12, 106 75 Αθήνα
Τηλ: 210 7210690-1
Fax: 210 7210692
Email: info@thlawfirm.gr

Website: www.thlawfirm.gr

ΑΜΔΣΑ 80624

Print Friendly, PDF & Email