ΨΑΡΡΑΣ – ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΥ – ΓΑΒΡΙΛΗΣ – GKP LAW FIRM

ΨΑΡΡΑΣ – ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΥ – ΓΑΒΡΙΛΗΣ – GKP LAW FIRM

Εκπρόσωπος: Ευγενία Γεωργούντζου
Διεύθυνση: Καρνεάδου 8, 106 75 Αθήνα
Τηλ: 210 7217 232
Fax: 213 0993965
Email: info@gkplaw.gr
Website: https://gkplaw.gr/gr/

Print Friendly, PDF & Email