ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Εκπρόσωπος: Δημήτρης Μέλισσας

Διεύθυνση:
Υπερείδου 15Α, 105 58 Αθήνα

Τηλ: 210 3312341
Fax: 210 3215497

Email: dmelissa@otenet.gr

Website:

Print Friendly, PDF & Email