Γ. ΠΑΠΑΣΤΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Εκπρόσωπος: Γεώργιος Ν. Παπαστύλος

Διεύθυνση:
Παπαρρηγοπούλου 1 & Λεωφόρος Αλεξάνδρας 51, 114 73 Αθήνα

Τηλ: 210 7216580
Fax: 210 7212752

Email: gpapastylos@gplawfirm.gr

Website: www.gplawfirm.gr

Print Friendly, PDF & Email