ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκπρόσωπος: Αμαλία Λαζαρίδου – Κανελλοπούλου

Διεύθυνση:
Κουμπάρη 5, 106 74 Αθήνα

Τηλ: 210 3650130
Fax: 210 3650131

Email: info@lexislegal.gr
Website: www.lexislegal.gr

Print Friendly, PDF & Email