Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ενημερωθείτε για τη σύσταση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΔΕΕ

Σε συνέχεια των αρχαιρεσιών που έλαβαν χώρα κατά τη Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου στις 20 Νοεμβρίου 2019, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εξελέγη, συγκροτήθηκε σε σώμα την 11η Δεκεμβρίου 2019 ως εξής:

Τακτικά Μέλη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κωνσταντίνος Βουτεράκος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αικατερίνη-Μαρία Καρατζά
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Στέφανος Χαρακτινιώτης
ΤΑΜΙΑΣ
Νικόλαος Μουσάς
ΜΕΛΟΣ
Ιωάννης Δρυλλεράκης
ΜΕΛΟΣ
Μάριος Μπαχάς
ΜΕΛΟΣ
Φώτιος Κωτσής
ΜΕΛΟΣ
Ευστάθιος Ποταμίτης
ΜΕΛΟΣ
Θεόδωρος Σκουζός
ΜΕΛΟΣ
Ιωάννης Τιμαγένης
ΜΕΛΟΣ
Πέτρος Φραγκίσκος
Αναπληρωματικά Μέλη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χριστίνα Φαϊτάκη
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημήτριος Ζέπος
ΤΑΜΙΑΣ
Βασίλειος Μουσάς
ΜΕΛΟΣ
Ελευθέριος Ράντος
ΜΕΛΟΣ
Γιάννος Γραμματίδης
ΜΕΛΟΣ
Δημήτρης Πασσάς
ΜΕΛΟΣ
Κωνσταντίνος Παπαδιαμάντης
ΜΕΛΟΣ
Ναταλία Σκουλίδου
ΜΕΛΟΣ
Χρήστος Τιμαγένης
ΜΕΛΟΣ
Κώστας Νικολακόπουλος - Γιαννίδης
Παλαιότερα Διοικητικά Συμβούλια
Εγγραφή νέου μέλους