Οι Επιτροπές του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Δείτε τις επιτροπές του Συνδέσμου. Επιλέξτε επιτροπή για να δείτε το αντικείμενο και τα μέλη τους.

Δυνάμει αποφάσεων του τρέχοντος ΔΣ (2019) έχουν συσταθεί/ανασυσταθεί οι ακόλουθες επιτροπές/ομάδες εργασίας:

Φορολογική Επιτροπή
Επιτροπή θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης
Ομάδα εργασίας για θέματα μαθητείας / ασκουμένων δικηγόρων
Ομάδα εργασίας για λογαριασμούς παρακαταθήκης / πελατών (escrow accounts - client accounts)
Επιτροπή Κώδικας Δικηγόρων (κεφάλαιο δικηγορικών εταιρειών)
Ομάδα εργασίας για τα δικηγορικά ασυμβίβαστα
Ομάδα εργασίας για μετασχηματισμούς Δικηγορικών εταιρειών
Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης (διαρκής - γενική σύνθεση)
Ομάδα εργασίας για θέματα μητρώου πραγματικών δικαιούχων (UBO)
Ομάδα εργασίας για θέματα ξεπλύματος μαύρου χρήματος και KYC
Ομάδα εργασίας για νομοθεσία whistleblowing (νόμος 4990/2022)
Επιτροπή Δικαιοσύνης (διαρκής - γενική σύνθεση με έμφαση σε προτάσεις μέτρων για επιτάχυνση απονομής της)
Ομάδα εργασίας για απλοποίηση της πολιτικής δικονομίας και ιδίως της ενοποίησης των διαδικασιών τακτικής διαδικασίας και άλλων ειδικών διαδικασιών περιουσιακών διαφορών
Ομάδα εργασίας για την επεξεργασία προτάσεων για την εναρμόνιση της ελληνικής διαιτησίας με την διεθνή διαιτησία
Ομάδα εργασίας που θα εισηγηθεί προτάσεις για την βελτίωση του νόμου περί διαμεσολάβησης ή ένταξης του στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Επιτροπή Ενωσιακού Δικαίου
Ομάδα Εργασίας περί Συνεργασιών ΣΔΕΕ
Ομάδα Εργασίας Μισθώσεων
Επιτροπή Εξωστρέφειας Κοινωνικής Ευθύνης & Διεθνών Σχέσεων
Εγγραφή νέου μέλους