Σχετικά με τον Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Το κατάλληλο περιβάλλον ώστε να εξελιχθεί η γνώση

Ο Σ.Δ.Ε.Ε. συστήθηκε ως Σωματείο στις 26 Απριλίου 2010. Σκοπός του είναι η προαγωγή του θεσμού των δικηγορικών εταιρειών και του δικηγορικού λειτουργήματος εν γένει. Δίνει μια δυναμική παρουσία στο νομικό κόσμο και αναδεικνύει μια νέα μορφή άσκησης της δικηγορίας μέσα από τη συλλογικότητα, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας, η οποία λειτουργεί μέσα από σύνθετους θεσμούς και διεθνοποιημένες σχέσεις.

Η δημιουργία νέων θεσμών και η διόγκωση του κανονιστικού πλαισίου απαιτεί αφ’ ενός εξειδίκευση και αφ’ ετέρου συντονισμό νομικών υπηρεσιών μέσω της αντιμετώπισης των σύγχρονων απαιτήσεων με συλλογική δράση. Οι δικηγορικές εταιρείες μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες αυτές και να καθοδηγήσουν τους πελάτες τους στο σωστό σχεδιασμό των σχέσεών τους και στην αποτελεσματική επίλυση των θεμάτων που γεννώνται από τη δραστηριότητά τους.

Οι δικηγορικές εταιρείες αποτελούν εξέλιξη στον τρόπο παροχής των νομικών υπηρεσιών. Αν και ως θεσμός εισήχθη πρόσφατα στην Ελληνική έννομη τάξη, εμφανίζει μια δυναμική που προοδευτικά αυξάνεται, προσαρμοζόμενη βέβαια στα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας, ενώ δεν έχει τίποτε να ζηλέψει από τις πολυάριθμες και πολυάνθρωπες δικηγορικές εταιρείες του εξωτερικού, που λειτουργούν επιτυχώς από πολλές δεκαετίες.

H Δικηγορική Εταιρεία αποτελεί φυτώριο ανελίξεως νέων νομικών παρέχοντας το κατάλληλο περιβάλλον ώστε να εξελίξουν τη γνώση τους και να αναπτύξουν την πρωτοβουλία τους στηριζόμενοι στην πείρα, την καθοδήγηση και την ωριμότητα του οργανισμού της.

ΑΡΧΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΔΕΕ
Τελικό σχέδιο των αρχών δεοντολογίας του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ
Αρχών δεοντολογίας ΣΔΕΕ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ- ΕΚΔΟΣΗ Η
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η ενθάρρυνση της συνεργασίας και της διάχυσης της γνώσης μεταξύ των δικηγορικών εταιρειών-μελών, με στόχο την προώθηση και ανάπτυξη του θεσμού της δικηγορικής εταιρείας στην Ελλάδα.
ΟΡΑΜΑ
Μέσω των συλλογικών μας προσπαθειών, φιλοδοξούμε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη στην Ελλάδα, δικηγορικών εταιρειών που θα ενσωματώνουν τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας και επαγγελματισμού.
ΑΞΙΕΣ
Η συνεργασία μεταξύ των μελών μας βρίσκεται στο επίκεντρο της προσέγγισής μας, με ειλικρίνεια, διαφάνεια και επαγγελματισμό, εμπιστοσύνη και αξιοπιστία τηρώντας πάντα τους κανόνες της δικηγορικής δεοντολογίας.
Εγγραφή νέου μέλους