Καλώς ήρθατε στο διαδικτυακό τόπο του ΣΔΕΕ

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Σχετικά με τον Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας

Ο Σ.Δ.Ε.Ε. συστήθηκε ως Σωματείο στις 26 Απριλίου 2010. Σκοπός του είναι η προαγωγή του θεσμού των δικηγορικών εταιρειών και του δικηγορικού λειτουργήματος εν γένει. Δίνει μια δυναμική παρουσία στο νομικό κόσμο και αναδεικνύει μια νέα μορφή άσκησης της δικηγορίας μέσα από τη συλλογικότητα, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας, η οποία λειτουργεί μέσα από σύνθετους θεσμούς και διεθνοποιημένες σχέσεις.

Forum
FORUM
Δείτε περισσότερα για τη σελίδα του Forum του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος.
Επιτροπές
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Δείτε περισσότερα για τις επιτροπές του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος.
Μέλη
ΜΕΛΗ
Δείτε περισσότερα για τα μέλη του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος.
Εγγραφή νέου μέλους