Α.Σ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Εκπρόσωπος: Ελένη Φ. Κοσσένα

Διεύθυνση:
Mέγαρο Μακεδονία, Λεωφ. Συγγρού 367, 175 64 Παλαιό Φάληρο

Τηλ: 210 9409960-1-2
Fax: 210 9409043

Εmail: office@saplegal.gr

Website: www.saplegal.gr

Print Friendly, PDF & Email