ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Εκπρόσωπος: Κωνσταντίνος Βρεττός

Διεύθυνση:
Νίκης 48, 105 58 Αθήνα

Τηλ: 210 7256046
Fax: 210 7256047

Email: info@vglawyers.gr

Website: www.vglawyers.gr

Print Friendly, PDF & Email