Γ.Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκπρόσωπος: Γεώργιος Οικονόμου

Διεύθυνση:
Κανάρη 11, 106 71 Αθήνα

Τηλ: 210 3640030
Fax: 210 3640082

Email: economou@gce-associates.gr

Website: www.gce-associates.gr

Print Friendly, PDF & Email