ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΑΤΖΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Εκπρόσωπος: Αικατερίνη-Μαρία Καρατζά

Διεύθυνση:
Κουμπάρη 8, 106 74 Αθήνα

Τηλ: 210 3713600
Fax: 210 3234363

Email: mail@karatza-partners.gr

Website: www.karatza-partners.gr

Print Friendly, PDF & Email